Ombudscommissie Gemeente 's-Hertogenbosch

Onze werkwijze

  • Juiste adres
  • Interventie
  • Onderzoek
  • Verslag van bevindingen en rapport

    Als de Ombudscommissie op de hoogte is van alle benodigde feiten en omstandigheden, legt de commissie eerst de bevindingen van haar onderzoek voor aan de partijen. Dit gebeurt via een zogenaamd verslag van bevindingen. Zodra de Ombudscommissie de reacties op haar verslag van bevindingen heeft ontvangen, maakt zij haar rapport op. Daarin vermeldt zij haar oordeel over de klacht, de behoorlijkheidsnorm die is geschonden en doet zij eventueel een aanbeveling.

    De werkwijze van de Ombudscommissie gemeente 's-Hertogenbosch is opgenomen in een eigen verordening. Deze kunt hier hier terugvinden.