Ombudscommissie Gemeente 's-Hertogenbosch

Taken en bevoegdheden

De taken en bevoegdheden van de gemeentelijke Ombudscommissie zijn vastgelegd in de Algemene Wet Bestuursrecht (zie art 9:17 e.v. https://wetten.overheid.nl/BWBR0005537/2015-04-01) De gemeentelijke verordening is terug te vinden op https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/%27s-Hertogenbosch/CVDR629896/CVDR629896_1.html

De Ombudscommissie probeert in de uitoefening van haar taken zoveel mogelijk een goede verstandhouding tussen burger en overheid te bewerkstelligen en/of te behouden. Ook wil de commissie een betere gemeentelijke dienstverlening tot stand te brengen, waar burgers tevreden over zijn. De taken en bevoegdheden van de Ombudscommissie kunnen als volgt worden samengevat: