Ombudscommissie Gemeente 's-Hertogenbosch

Wie is de Ombudscommissie?

De Ombudscommissie gemeente 's-Hertogenbosch bestaat uit een voorzitter en drie leden. De leden worden door de gemeenteraad benoemd voor een periode van zes jaar. Zij kunnen éénmaal worden herbenoemd. De commissie wordt ondersteund door een secretaris.

Vanaf 1 januari 2018 is de Ombudscommissie als volgt samengesteld: