Ombudscommissie Gemeente 's-Hertogenbosch

Wie is de Ombudscommissie?

De Ombudscommissie gemeente 's-Hertogenbosch bestaat uit een voorzitter en drie leden. De leden worden door de gemeenteraad benoemd voor een periode van zes jaar. Zij kunnen √©√©nmaal worden herbenoemd. De commissie wordt ondersteund door een secretaris.

Vanaf 1 januari 2018 is de Ombudscommissie als volgt samengesteld: